ÄLYKKÄÄT Kulttuurikylät

Älykkäät kulttuurikylät 2021–2023 oli Kymenlaakson maaseutualueiden kehittämishanke, joka syntyi vastaamaan muuttuvan maailman haasteisiin ja koronapandemian tuomiin mahdollisuuksiin. Hankkeen viitekehyksessä yhdistyivät etätyö, innovaatiot ja kulttuurihyvinvointi. Sen lähestymistapana oli innovatiivisen kehittämisotteen levittäminen ja kyläläisten innostaminen mukaan oman kylän kehittämiseen. Toiminnassa painottuivat työn ja matkailun yhdistämisen mahdollisuudet, sosiaalisten innovaatioiden hyödyntäminen ja niihin kannustaminen, paikalliskulttuuri ja kulttuuriperintö voimavarana ja tulevaisuuden resurssina. Näkökulmana hankkeessa oli ajallisuustietoisuus, eli menneisyyden tunnistaminen voimavarana ja resurssina nykypäivässä ja sen tuomat  mahdollisuus tulevaisuudelle.

Hankkeen kohdekylinä olivat Ankkapurhan alue ja Sippola Kouvolassa sekä Tiutinen Kotkassa. Löydät tästä julkaisusta hankkeessa kehitetyt menetelmät kylien kehittämiseen, kohdekylien esittelyt, tehdyt toimenpiteet ja tärkeimmät löydökset.

Hanke pohjautuu EU:n maaseutupolitiikan älykäs maaseutu -ajatteluun.  Hanke toi älykkäät kylät -ajatteluun mukaan kulttuurin, joka ymmärrettiin laajasti paikallisen kulttuurin ja kulttuuriperinnön arvostamisena, kehittämisenä ja hyödyntämisenä.

Kahden toimintavuoden aikana kävi selväksi, että aktiivinen ote, suunnitelmallinen toiminta ja yhteistyö ovat keino selvitä maailman muutoksissa voittajana – hyödyntämällä omia vahvuuksia, tarttumalla ennakkoluulottomasti tilaisuuksiin, ennakoimalla muutoksia ja vaikuttamalla oman kylän tulevaisuuteen!

Sippola

Ankkapurha

Tiutinen